Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Samverkansgrupp integration

Runt om i kommunen genomförs insatser för att hjälpa de asylsökande och nyanlända som kommit hit. Många människor är engagerade för att de ska lära sig svenska och komma in i det svenska samhället.

Sedan 2014 har det funnits en grupp som samverkat inom integrationsområdet. Gruppen består av aktörer i samhället som på olika sätt är involverade i integrationsarbetet. Den här samverkansgruppen kommer att fortsätta träffas var trejde vecka och sammankallande är integrationskoordinator Ibrahim Baalbaki, Hylte kommun.

Aktörer som ingår i samverkansgruppen:
Arbetsförmedlingen, fackförbundet LO, fackförbundet Kommunal, fackförbundet Lärarförbundet, Hallands Idrottsförbund, Hand by hand, HK Hylte, Hyltebostäder, Hyltebruk IF, Hylte Hembygdskrets, Hylte Sport & Event, Migrationsverket, Polisen, Röda korset, Somaliska föreningen, SPF Seniorerna, Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska kyrkan och representanter från kommunledningskontoret, barn- och ungdomskontoret samt Kultur- och folkhälsokontoret i Hylte kommun.

Vid dessa träffar utbyter de närvarande erfarenheter, berättar om sina aktiviteter och försöker hitta samverkansformer. Allt för att kunna ta emot och stötta de asylsökande och nyanlända för att de ska bli en del av Hylte kommun.

Minnesanteckningar från samverkansgruppens möten:

Kontakt