Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hur mycket bidrag får flyktingar?

Asylsökande
Om asylsökande saknar pengar eller andra medel kan de ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad dagersättning. Denna dagersättning är olika stor beroende på om personen bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår eller ett bor i eget hushåll.

På Migrationsverkets boenden ingår fri mat och då utgår dagersättningen enligt nedan:

 • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen) I eget hushåll där man själv köper mat är dagersättningen följande:
 • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 37 kr/dag för barn 0–3 år
 • 43 kr/dag för barn 4–10 år
 • 50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen). Förutom mat (ingår för boende på Migrationsverkets anläggning) ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Nyanlända som fått uppehållstillstånd
De som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att bo, arbete och leva här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. För att komma in i det svenska samhället och in på arbetsmarknaden finns den så kallade etableringsprocessen. Processen innebär att Arbetsförmedlingen upprättar en plan för etablering på arbetsmarknaden och att den nyanlända får svenskundervisning.

De som har en etableringsplan kan få etableringsersättning, som betalas ut av Försäkringskassan. Hur mycket man får i ersättning beror på omfattningen av etableringsplanen.

 • Heltid: 308 kronor per dag.
 • 75 procent:231 kr/dag.
 • 50 procent: 154 kr/dag.
 • 25 procent: 77 kr/dag. Etableringsersättningen är för fem dagar i veckan.

Kontakt