Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hur många flyktingar har kommit till Hylte?

En flykting är en person som befinner sig utanför sitt hemland på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religion, politiska uppfattning, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Enligt Migrationsverket finns det 65 miljoner människor i världen som är flyktingar eller lever i flyktingliknande situationer, en situation som inte skådats sedan andra världskriget. 86 procent av alla flyktingar uppehåller sig i utvecklingsländer och 2014 uppehöll sig flest flyktingar i Turkiet. De länder varifrån flest tvingas fly är Syrien, Afghanistan och Somalia. Var femte flykting 2014 var från Syrien.

Tidigare hade Hylte kommun ett avtal med Länsstyrelsen att ta emot 40 flyktingar per år. Under 2016 har det ersatt med en anvisningslag. Hylte kommun har ett avtal med Länsstyrelsen att ta emot 5 flyktingar under 2017 samt 2018. Utöver detta flyttar flyktningar till Hylte kommun på egen hand genom att ordna sina bostäder själva.

Asylsökande och nyanlända

En utländsk medborgare som flytt till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol kallas för asylsökande. Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare kallas för ensamkommande barn.

En person som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige och fått svenskt personnummer kallas för nyanländ och har samma rättigheter som den övriga befolkningen att själv hitta en bostad och flytta dit. Nyanländ kallas man under tiden man omfattas av lagen om etableringsinsatser. Man betraktas som nyanländ upp till tre år.

Det stora antalet asylsökande och nyanlända har de senaste åren flyttat till Hylte på egen hand utanför de avtal som har funnits. Antalet som kommit har varierat kraftigt. De flesta som anländer till Hylte kommun kommer från Syrien, Somalia, Afghanistan och Eritrea.

Nyanlända som kommit till Hylte

Nedan visas antalet nyanlända, med uppehållstillstånd som kommit till Hylte kommun:


Årtal

Antal

2011

33

2012

40

2013

95

2014

254

2015

400

2016

333

2017

251

2018

186

2019

45

 

Kontakt