Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (11 kap.4§) ska det i Sveriges kommuner finnas en Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS).

MAS har ansvar för att alla som vårdas inom kommunens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

MAS utövar sitt ansvar genom att:

  • planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med patientsäkerhet och kvalitet
  • författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, samt upprätta behövliga direktiv och instruktioner inom ansvarsområdet
  • personalen har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på verksamheten
  • samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför den egna verksamheten fungerar på ett för patienternas tillfredställande sätt och att det finns rutiner för individuell vårdplanering
  • utreda och bedöma avvikelser inom ansvarsområdet
  • vara en resurs i verksamheten, gällande kvalitet och säkerhet

MAS är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor. Om du har synpunkter eller frågor om hälso- och sjukvården i kommunen är du välkommen att kontakta Hylte kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Kontakt