Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunrehab

Kommurehab ser möjligheterna och utgår från den enskilda personen. Det är viktigt med självständighet för att bibehålla eller öka självkänslan. De dagliga aktiviteterna ger goda och naturliga träningsmöjligheter.

I kommunen finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter samt syn- och hörselinstruktör som tillsammans arbetar med rehabiliterande verksamhet.

Vårt ansvarsområde är kommuninvånare som har hemsjukvård och de som bor på de särskilda boendena. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter har även ansvar för personer som har insatser enligt LSS och SFB.

Våra mål med verksamheten

  • att möjliggöra ett kvarboende i det egna hemmet så länge du önskar och kan
  • att verka för att ge dig en meningsfull vardag och gemenskap med andra
  • att bidra till att bevara och förstärka din fysiska, psykiska och sociala förmågor
  • att du ska trivas och känna dig välkommen hos oss

Dagverksamhet

Det finns fyra dagverksamheter i kommunen, en på varje särskilt boende samt i Unnaryd där verksamheten finns på Torget 5. Hit är alla välkomna, både de som bor i ordinärt boende och de som bor på särskilt boende. Det är trevligt att träna tillsammans vilket också medför att du mår bättre och kroppen blir starkare. Träning sker i grupp eller individuellt efter ordination av sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. Dagverksamheten ger en social gemenskap med ett varierat utbud av aktiviteter och underhållning.

Kontakt