Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Inte nöjd med vården?

Synpunkter och klagomål är viktiga. De kan bidra till att förändra och förbättra vården. Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur du gör.

Vänd dig i första hand till den verksamhet där du fått vård

Om det har hänt något när du eller en närstående varit i kontakt med vården som du inte är nöjd med, ska du i första hand kontakta den verksamhet som du fått vården av. De kan bäst förklara vad som har hänt och vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen.

Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ett klagomål

Du kan också vända dig till Patientnämnden för att få råd och hjälp med att förmedla dina synpunkter. Patientnämnden fungerar som en opartisk lots mellan sjukvården och dig. Samtalet är kostnadsfritt och din berättelse behandlas konfidentiellt. Patientnämnden utreder inte synpunkter och klagomål utan fungerar som en länk till verksamheten.

Patientnämnden kan ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård. Mer information om patientnämnden och ersättning vid vårdskada finns på Region Hallands hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är under 18 år ska patientnämnden ta hänsyn till din ålder och hantera ditt ärende skyndsamt.

Du ska först kontakta den verksamhet där du eller din närstående fick vård eller patientnämnden. Om du efter denna kontakt inte är nöjd med det svar du fått, kan Inspektionen får vård och omsorg IVO, under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål om du anmäler det till dem. Mer information finns på IVOs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt