Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vill du bli god man eller förvaltare?

Som god man eller förvaltare gör du en insats för en annan människa och får ett arvode. Arvodets storlek styrs av uppdragets omfattning. Vill du anmäla ditt intresse för ett uppdrag kan du ringa överförmyndarkansliet eller ansöka via e-tjänsten nedan.

Vill du prata med en god man?

Om du vill ställa frågor till någon som redan är god man eller förvaltare kan du kontakta Hallands godmans- och förvaltarförening. Ordföranden i föreningen heter Gösta Svensson och kan nås på:

Gode män och förvaltare kontrolleras

Alla gode män och förvaltare kontrolleras mot kronofogdemyndigheten. Dessutom hämtas utdrag ur rikspolisstyrelsens kriminalregister.

Enligt föräldrabalken ska en god man eller förvaltare vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna". Det innebär att du inte ska ha gjort dig skyldig till något brott som kan påverka ditt uppdrag. Du ska ha allmäna kunskaper i vardagsekonomi, ha lätt för att engagera dig i människor och alltid ta beslut som verkar för huvudmannens bästa.

Ansök om att bli god man eller förvaltare

Kontakt