Hoppa till innehåll Hoppa till meny

God man och förvaltare

Behovet av gode män och förvaltare är alltid stort. Som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa, barn eller vuxen, att bevaka sin rätt i samhället. Det kan exempelvis handla om att sköta en vuxen människas ekonomi eller att se till att ett barn som kommit ensam till Sverige får den omsorg och stöd han eller hon behöver och har rätt till.  

På följande sidor har vi samlat lite information om hur uppdragen kan se ut och vad som krävs av en god man. Där finns information om arvoden med mera. Vill du veta mer är du alltid välkommen att ringa överförmyndarkansliet i Halmstad då Hylte, Laholm och Halmstad samarbetar i denna fråga. Välkommen som god man eller förvaltare!

Kontakt