Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Stöd och service i hemmet

När dina behov av stöd och service inte kan tillgodoses på annat sätt, kan du hos någon av våra omsorgshandläggare ansöka om individuellt anpassat stöd och service.

Du kan ansöka om:

  • Avlösarservice i hemmet, våra medarbetare kommer hem till dig för att avlösa dina anhöriga/närstående om de hjälper dig i ditt hem.
  • Ledsagarservice, våra medarbetare hjälper dig till och från olika aktiviteter, t ex följer med på besök till vänner, till fritidsaktiviteter med mera.
  • Rådgivning och annat personlig stöd, kurator, psykolog, sjukgymnast med flera som har särskilda kunskaper om ditt funktionshinder hjälper dig med råd och stöd.
  • Kontaktperson, en särskild person som tillsammans med dig gör saker som du vill göra på din fritid.
  • Korttidsvistelse, att få vara i ett korttidshem, hos en stödfamilj eller på ett läger när dina anhöriga/närstående behöver avlastning och du behöver miljöombyte.
  • Korttidstillsyn, du som är över 12 år för hjälp och tillsyn före och efter skolan och på loven på t ex en fritidsgård.
  • Daglig verksamhet, ett individuellt anpassat arbete eller sysselsättning efter dina önskemål och behov, antingen på dagcenter eller på en annan arbetsplats. Daglig verksamhet vänder sig till dig som är i yrkesverksam ålder och som inte studerar.
  • Personlig assistans för dig som är under 65 år. Om du behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som utreder och beslutar om du får personlig assistans. Du kan få hjälp med att duscha, äta, att klä på och av dig, tala med andra och fler mycket personliga saker. Du kan få hjälp att ta dig till olika ställen t ex skola, fritidshem, jobb eller fritidsaktiviteter.

Om du har behov av det kan du få viss sjukvård av våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Du kan läsa mer under rubriken Hälso- och sjukvård. Öppnas i nytt fönster.

Omsorgshandläggaren gör en bedömning av dina behov av stöd och service i hemmet. ansökan  Om du inte är nöjd med beslutet du får, kan våra omsorgshandläggare hjälpa dig att överklaga.

Kontakt med omsorgshandläggare inom LSS
Behöver du komma i kontakt med en omsorgshandläggare kontaktar du Kontaktcenter via telefon 0345-180 00 eller e-post: kommunen@hylte.se.

Kontakt