Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Medling

Medling är frivillig och erbjuds den som begår ett brott eller har blivit utsatt för ett brott. Syftet med medling är att gärningspersonen ska få en ökad insikt om brottets konsekvenser och att den brottsutsatta ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Medlaren är opartisk och ska fungera som ett samtalsstöd mellan brottsutsatt och gärningsperson.

Kontakt