Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Familjerättsliga frågor

Familjerätten handlägger familjerättsliga ärenden som gäller barn och ungdomar under 18 år.

Familjerätten

  • utreder och fastställer faderskap för alla barn till föräldrar som inte är gifta
  • arbetar med frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge för barn vars föräldrar inte lever tillsammans
  • arbetar med adoption
  •  erbjuder frivilliga samtal som samarbetssamtal. Samtalen är en möjlighet för föräldrar som har svårt för att komma överens, att gemensamt hitta former för samarbete och planering utifrån barnets bästa. Samtalen fokuserar på föräldraskapet och samarbetet kring barnen, framför allt frågor kring barns boende, umgänge och vårdnad.

Alla besök på familjerättsenheten är kostnadsfria.

Kontakta oss på 0345-182 40.

Kontakt