Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Familjehem

Familjehem är en familj som godkänts av socialnämnden att ta emot ett eller flera barn för stadigvarande vård och fostran. Familjen känner att de har möjlighet och viljan att hjälpa någon annans barn och de får då en ersättning. Beslutet fattas efter utredning av familjens lämplighet för uppdraget. Familjehemmen ska hjälpa barn till fungerande hem. Barn kan behöva ett familjehem eftersom deras föräldrar lider av sjukdom eller inte kan ta hand om sitt/sina barn av olika anledningar. Det kan även gälla ensamkommande flyktingbarn. Barnet kan vara hos familjehemmet under en kort eller lång period beroende på behov.

Om du känner att din familj har tid och ork, samtidigt som ni kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro, kan du kontakta socialtjänst barn och unga.I Hylte kommun kontaktar du oss på Telefon: 0345-180 00 eller e-post: kommunen@hylte.se. Vi utreder då om din familj kan vara lämplig som familjehem.

Är du och din familj intresserade av att bli familjehem? Då kan ni lämna en intresseanmälan vi via länken nedan. Mer information om vad det innebär att vara familjehem och hur det går till finns att läsa på denna sidan.

Lämna en intresseanmälan om att bli familjehemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilka är barnen och ungdomarna som behöver bo i familjehem?

De barn och ungdomar som vi placerar i familjehem kan vara från spädbarnsålder upp till 20 år. Skälen till att de behöver komma hemifrån varierar. Det kan vara föräldrarnas sjukdom, missbruk eller sociala problem som gör att barnet inte kan bo hemma. I andra fall beror det på barnets eget beteende. Missbruk eller svårigheter kan göra att den unga behöver byta miljö.

Vilka är det vi söker?

Vi söker vuxna människor med en stabil livssituation som vill dela med sig av trygghet, tid och tålamod. Om du idag har en familj med barn, en parrelation utan barn eller lever ensam spelar ingen roll. Du behöver inte ha någon särskild utbildning. 

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem innebär att en ung människa som av någon anledning inte kan bo med sina föräldrar flyttar hem till er på heltid och blir en del av er familj. Ni blir en till runt matbordet. En till att förhöra på läxor, glädjas med när rätt fotbollslag gör mål och att lotsa genom livet. Målet med varje placering är att barnet ska återvända till sina föräldrar, men det är inte alltid möjligt. Familjehemmet måste vara förberett både på ett kortare upp- drag och på en placering som varar under barnets hela uppväxt. 

Vad får familjehemmet för stöd?

Att vara familjehem sker i samarbete med en familjehemssekreterare och de öppenvårdsresurser som finns i kommunen. Du erbjuds kontinuerligt stöd, handledning och utbildning. Familjehemmet får ett arvode för uppdraget man utför plus ersättning för barnets kostnader. Ibland kan det krävas att någon i hushållet går ner i arbetstid under en begränsad period, oftast i början. Du ersätts då för den inkomst du förlorar. 

Hur går det till?

När ni anmäler intresse för att bli familjehem gör vi en utredning för att ta reda på om er familj har de förutsättningar som krävs. Vi träffar hela familjen och går igenom vad det finns för förväntningar och frågor. I utredningen ingår också utdrag ur social-, kronofogde- och polisregistret och från Försäkrings- kassan. Utredningen tar ett par månader och ger även er möjlighet att tänka efter innan beslutet fattas.

Våga växa – ansök om att bli familjehem

Våga växa är en rekryteringskampanj initierad av samtliga kommuner i Halland. Kampanjen har möjliggjorts genom ett ekonomiskt bidrag av Region Halland. Syftet med kampanjen är att få fler familjer intresserade av att bli familjehem. Detta genom att vara transparenta med vad uppdraget innebär likväl som att presentera vad det medför i vardagen – både i utmaningar och nya fina relationer. Vi hoppas att kampanjen ska få fler personer att reflektera kring om man själv vill och vågar ta sig an detta uppdrag – våga utmana sig, våga vara viktig för en annan person, våga ta klivet och våga låta familjen växa med ytterligare ett barn.

Vill du göra något viktigt? Behovet av familjer som kan ta emot utsatt barn i Halland är stort. Nu har vi kommuner gått samman för att gemensamt hitta fler familjehem. Vi söker vuxna människor med en stabil livssituation som funderar på att bli familjehem, som vill dela med sig av trygghet, tid och tålamod. Vi söker både dig som redan har en familj och dig som lever själv eller i en parrelation, du behöver inte ha någon särskild utbildning.

Att vara familjehem innebär att en ung människa som av någon anled­ning inte kan bo med sina föräldrar flyttar hem till dig på heltid och blir en del av din familj. Målet med varje placering är att barnet ska återvända till sina föräldrar, men det är inte alltid möjligt.

Kan du tänka dig att dela med dig av din stabila livssituation? Anmäl ditt intresse via familjehemsverige.selänk till annan webbplats eller Hylte kommun så berättar vi mer. Du behövs!

Kontakt