Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Familjehem

Det finns idag ett stort behov av familjer som kan ta emot ett utsatt barn. Därför samverkar kommunerna i Halland om rekrytering av familjehem. Även situationen i Ukraina gör att behovet av familjehem ökar, när ensamkommande barn flyr kriget. Nu söker vi dig som kan tänka dig att öppna dörren för ett barn.

Att vara familjehem innebär att en ung människa som av någon anledning inte kan bo med sina föräldrar flyttar hem till dig på heltid och blir en del av din familj. Målet med varje placering är att barnet ska återvända till sina föräldrar, men det är inte alltid möjligt. Familjehemmet behöver vara förberett både på ett kortare uppdrag och på en placering som kan vara under barnets hela uppväxt.

Så här går det till

Att vara familjehem sker i samarbete med en familjehemssekreterare och de öppenvårdsresurser som finns i kommunen. Familjehemmet erbjuds kontinuerligt stöd, handledning och utbildning och får ett arvode för uppdraget plus ersättning för barnets kostnader.

När ni anmäler intresse för att bli familjehem gör familjehemsenheten en utredning för att ta reda på om er familj har de förutsättningar som krävs. Socialsekreterarna träffar hela familjen och går igenom vad det finns för förväntningar och frågor. Utredningen tar ett par månader och ger även er möjlighet att tänka efter innan beslutet fattas.

Anmäl ditt intresse

Låter uppdraget som familjehem intressant? Ta kontakt med kommunens familjhemssekreterare så berättar hon mer. Du kan skicka e-post till amanda.andersson@hylte.se eller ringa via kommunens kontaktcenter på telefon 0345-180 00

Du kan också titta in på webbplatsen familjehemsverige och hitta din kommun där. Kommunerna i Halland samverkar i rekryteringen av familjehem i kampanjen Våga växa.
www.familjehemsverige.se Länk till annan webbplats.

Anmäl ditt intresse för att ta emot barn från Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina kan det komma ensamkommandfe barn till Sverige. Kanske kan du tänka dig att ta emot ett av dessa barn i din familj? Lämna intresseanmälan till socialtjänstens reception via telefon 0345-182 40, e-postadress sussann.wiback@hylte.se eller ring kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0345-180 00. Lämna namn och telefonnummer så tar familjehemssekreterare kontakt om behov uppstår.

Vilka är barnen och ungdomarna som behöver bo i familjehem?

De barn och ungdomar som vi placerar i familjehem kan vara från spädbarnsålder upp till 20 år. Skälen till att de behöver komma hemifrån varierar. Det kan vara föräldrarnas sjukdom, missbruk eller sociala problem som gör att barnet inte kan bo hemma. I andra fall beror det på barnets eget beteende. Missbruk eller svårigheter kan göra att den unga behöver byta miljö.

Vilka är det vi söker?

Vi söker vuxna människor med en stabil livssituation som vill dela med sig av trygghet, tid och tålamod. Om du idag har en familj med barn, en parrelation utan barn eller lever ensam spelar ingen roll. Du behöver inte ha någon särskild utbildning. 

Vad får familjehemmet för stöd?

Att vara familjehem sker i samarbete med en familjehemssekreterare och de öppenvårdsresurser som finns i kommunen. Du erbjuds kontinuerligt stöd, handledning och utbildning. Familjehemmet får ett arvode för uppdraget man utför plus ersättning för barnets kostnader. Ibland kan det krävas att någon i hushållet går ner i arbetstid under en begränsad period, oftast i början. Du ersätts då för den inkomst du förlorar.

Frågor och svar

Nedan hittar du länken till webbplatsen Familjehem Sverige där de svarar på de vanligaste frågorna om uppdraget.
Vanliga frågor om familjehem Länk till annan webbplats.

Läs berättelser från andra familjer

Personer som gjort en insats berättar - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Testa dig själv – är du en familjehemsförälder?

Familjehem Sverige-test Länk till annan webbplats.

Kontakt