Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Fältverksamhet

I Hylte kommun finns det en fältsekreterare som arbetar förebyggande och vänder sig till ungdomar 13-20 år. Fältsekreteraren, som även kallas Fältare, är ute bland ungdomar och kan ge råd, individuellt stöd eller hjälpa vidare till rätt instans. Fältsekreteraren arbetar tillsammans med andra myndigheter för att ge kommunens ungdomar en bra tonårstid och kan också ge information till andra aktörer om trender bland ungdomar om exempelvis alkohol, droger, internet, subkulturer och festplatser.

Kontakt