Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Föräldragrupp - Vägledande samspel

Föräldragruppen Vägledande samspel är för dig som bor i Hylte kommun och har barn i åldern 0-18 år. Du ingår i en grupp av föräldrar som träffas vid nio olika tillfällen i syfte att stärka föräldrarollen och se familjens möjligheter.

Gruppen diskuterar gemensamt exempelvis vad barnens beteende står för, hur man som förälder hjälper dem att få en god självkänsla och vilken ledare man vill vara för sina barn.

Samtalen leds av specialpedagog Annie Nilsson och förskollärare Birgitta Årzén och bygger på modern utvecklingspsykologi och tre bemötandeformer.

Två gånger per år

"Vägledande samspel" genomförs två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Nu kan du anmäla dig till föräldragruppen som startar i januari 2018. Anmälan görs till specialpedagog Annie Nilsson eller förskollärare Birgitta Årzén.

Kommentarer från deltagare i föräldragruppen

”Det är faktiskt inte så att jag är särskilt gammalmodig eller dåligt insatt, men när jag deltog i föräldragruppen gick det upp ett ljus för mig. Att vara förälder innebär att coacha och vägleda ett barn eller ungdom genom livet och inte att uppfostra dem.”

”Jag behöver inte som förälder vara någon slags överåklagare som hela tiden talar om vad som är rätt och fel i min vuxenvärld. Jag ska finnas bredvid mina barn och stötta, uppmuntra, inspirera, dela upplevelser, sprida livsglädje och se barnen som de är”.

Kontakt