Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Återbetalning

I vissa fall ska försörjningsstöd återbetalas. Så är fallet när försörjningsstödet utbetalats:

  • Som förskott på förmån (t ex pension) vid arbetskonflikt
  • När det finns tillgångar som man på grund av rådande omständigheter ej kan nyttja för tillfället.

Vid felaktiga utbetalningar genom att felaktiga uppgifter lämnats eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter

Övriga inkomster och tillgångar

Den period som du erhåller försörjningsstöd måste du meddela oss om din inkomst ändras. Om det inte görs kan du bli återbetalningsskyldig. Du kan även bli återbetalningsskyldig om du inte lämnar fullständiga och riktiga uppgifter. Om grova felaktigheter förekommer kan det även bli tal om ett bedrägeriåtal.

Kontakt