Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Försörjningsstöd

Om du saknar tillräckligt med inkomster för att klara din dagliga livsföring kan du i vissa situationer vara berättigad till försörjningsstöd. Rätten till försörjningsstöd bygger på att alla andra möjligheter är uttömda. Försörjningsstöd till skälig levnadsnivå betyder att det endast är de mest grundläggande behoven som uppehälle och hyra som ska täckas. Försörjningsstödet består dels av en riksnorm som alltid är lika stor samt en kostnadspost som kan variera i storlek.

Om du ansöker om försörjningsstöd kommer du få träffa en handläggare inom tio arbetsdagar. Om du beviljas försörjningsstöd så måste du meddela din handläggare ifall din inkomst skulle ändras.

Registrering och kontroll

När du ansöker om försörjningsstöd eller övrigt bidrag registreras du i en personakt i socialförvaltningens register. Personakten används endast av personal inom socialförvaltningen och du har rätt att läsa din egen personakt. Fem år efter det sista beslutet är fattat gallras din personakt ur registret. När du ansökt om försörjningsstöd utförs viss kontroll regelbundet. Kontrollerna godkänns när du skriver under ansökningsblanketten.

Sekretess

All personal inom Individ och famileomsorg har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till någon utomstående. Uppgifterna är sekretessbelagda enligt sekretesslagen 7 kap. 4 §.

Du kan själv lämna samtycke till att sekretessen helt eller delvis efterges. Du har alltid rätt att ta del av det som skrivs om dig i utredningen.

Beräkning

På Socialstyrelsens webbplats kan du få en preliminär bedömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Beräkningen bygger dels på riksnormen och dels på uppgifter om din ekonomi som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte.
 
OBS! Tänk på att detta endast är en provberäkning och många faktorer spelar in på hur stort det faktiska biståndet kan bli och ifall du har rätt till bistånd eller inte. Denna beräkning är mycket förenklad och ger endast en antydan om hur du ligger till. Resultatet är ingen garanti för om du kan få försörjningsstöd eller inte.
 
Alla beslut om ekonomiskt bistånd bygger på en individuell bedömning och en personlig kontakt med en handläggare. Du kan inte betrakta resultatet som ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd eftersom fler faktorer i din situation spelar in i den bedömning som görs vid det personliga besöket.

Ansök om försörjningsstöd

För dig som ansöker om försörjningsstöd för första gången kontakta kontaktcenter på 0345-180 00.

Förnya försörjningsstöd

För dig som redan har försörjningsstöd och vill förnya det finns ansökan att ladda ner via nedan länk.

Kontakt