Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Dödsfall och begravning

Innan du väljer begravning finns det ett par praktiska punkter kring ekonomin som är viktigt att känna till. Det är viktigt att du tar reda på vilka tillgångar som finns i dödsboet, innan du tar ställning till olika begravningsalternativ.

Vilka tillgångar finns i dödsboet?

Följande är exempel på tillgångar som kan finnas i ett dödsbo:

 • Värde på tillgångar som fastighet, mark, bohag, bil, båt, husvagn, obligationer, aktier med mera.
 • Försäkringar: avtals- gruppliv-, begravningsförsäkringar.
 • Saldo på bankkonto och betalkort.
 • Överskjutande skatt.

Boupptäckning/dödsboanmälan

En bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsfallet. Om den avlidnes tillgångar inte överstiger begravningskostnaden och om den avlidne saknar fast egendom/tomträtt görs istället en dödsboanmälan. Dödsboanmälan görs till arbetsmarknadsenheten på telefon: 0345-180 00.

Hjälp till begravningskostnaden

Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten (Individ- och Familjeomsorgen, Vuxen) till skäliga kostnader för en värdig begravning. Socialtjänsten godtar kostnader för kista, en annons, gravsten och begravningsentreprenörens arvode, dock högst till en kostnad av ett halvt basbelopp. Bistånd kan beviljas till den del av begravningskostnaden som inte täcks av tillgångarna i dödsboet. Om dödsboet behöver ansöka om bistånd från socialtjänsten, kontakta socialtjänsten på telefon: 0345-180 00.

Viktigt att tänka på vid ett dödsfall

 • Kontakta banken för att spärra bankkonton. Kom ihåg att stoppa automatiska överföringar.
 • Betala inga räkningar innan bouppteckning/ dödsboanmälan är gjord.
 • Observera att de tillgångar som finns i dödsboet i första hand ska gå till begravningskostnader.

Dödsboanmälan

Om en dödsboanmälan ska göras sker detta genom socialsekreterare på arbetsmarknadsenheten i Hylte kommun. Socialsekreteraren gör ett besök i hemmet tillsammans med dödsbodelägaren.

Följande uppgifter krävs in snarast:

 • Släktintyg (beställs från skattemyndigheten).
 • Namn och adresser till dödsbodelägare.
 • Kopia av senaste deklaration.
 • Uppgifter om kontanter på dödsdagen.
 • Uppgifter om utbetalningar som kommit in efter dödsdagen.
 • Uppgifter från bank/banker om tillgångar på dödsdagen.
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Om bostaden är en bostadsrättslägenhet, intyg från bostadsföreningen om lägenhetens värde.
 • Uppgifter om skulder på dödsdagen exempelvis vårdkostnader, hyra.
 • Offert eller räkning på begravningskostnad.
 • Offert eller räkning på gravsten.
 • Eventuellt testamente.
 • Eventuella fordringar på grund av fastighetsöverlåtelse.
 • Eventuell skatt på gåva eller arv under de senaste 10 åren. Återbetalning från skattemyndigheten kan då bli aktuell.
 • Eventuell andel i annat oskiftat dödsbo. Bouppteckning som visar detta.

Kontakt