Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Bostadsbidrag och bostadstillägg

Bostadsbidrag

I Sverige kan man få bostadsbidrag om man har barn, är pensionär, värnpliktig eller är mellan 18 och 29 år.

Alla bidrag är olika stora och beräknas med hänsyn till dessa tre punkter:

  • hur många personer som bor i hushållet
  • bostadskostnad och bostadsyta
  • inkomst och förmögenhet.

Bostadsbidraget är tillsammans med barnbidrag ett av de viktigaste stöden till barnfamiljer.

Bostadstillägg

För pensionärer finns formellt två olika former av bostadsbidrag, särskilt bostadstillägg för pensionärer samt äldreförsörjningsstöd. Den som söker bostadstillägg söker dock automatiskt även äldreförsörjningsstöd.

Kontakt