Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anhörigstöd

En anhörigvårdare är den person som inom familjen, släkten och vänkretsen vårdar eller stödjer en närstående på grund av sjukdom, ålder, psykisk samt fysisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik. Det kan vara livskamraten, den som du delar hushåll med, barn eller barnbarn, en vän, syskon eller granne. Genom anhörigstödet kan du få vägledning, lotsning och tillsammans kan vi hitta det stöd som just du behöver. Anhörigstödet är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Anhörigstödet erbjuder följande stöd:

  • Samtalsgrupper för anhörigvårdare/stödjare
  • Enskilda stödsamtal
  • Föreläsningar/utbildningar och informationstillfällen
  • Hälsofrämjande aktiviteter

Du och din närstående kan även ansöka om andra former av stöd från kommunen. Du som anhörig kan till exempel ansöka om kostnadsfri anhörigavlösning. Ansökan sker via omsorgskontorets socialsekreterare på telefon 0345 – 180 00.

Mötesplatsen Guldkanten

Guldkanten är en populär mötesplats dit många söker sig för att umgås, hitta nya och gamla vänner och delta i olika aktiviteter. Här finns även inriktade aktiviteter för anhöriga. I samverkan med frivilligverksamheten anordnas matnyttiga föreläsningar, underhållning och hälsofrämjande aktiviteter. Här kan du som anhörig delta för att få ny kunskap, dela erfarenheter och träffa andra anhöriga i liknande situationer. På Guldkanten kan du som anhörig även delta i samtalsgrupper och utbildningar. Du kan också få hjälp med kontakter till övriga verksamheter i kommunen.

Anhöriglinjen 0200-239 500

Anhörigas Riksförbunds "Anhöriglinjen" finns till för dig som är anhörig. Hit går det bra att ringa om du har frågor och funderingar. Telefonnumret är 0200-239 500 och de tillämpar telefontider.

Kontakt