Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Särskilt boende

När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om en bostad i särskilt boende. Det finns flera olika sorters boenden. För boendeinsatser tar kommunen ut en omsorgsavgift och hyra, som avgörs av dina inkomster och utgifter.

  • Äldreboende. I Hylte kommun finns det tre äldreboenden; ett i Torup, ett i Hyltebruk samt ett i Långaryd. Där finns personal dygnet runt. Här finns även tillgång till parboende.
  • Demensboende.​ Här bor personer med svår glömska. Demensboende finns i Torup samt Hyltebruk. Personal finns dygnet runt.
  • Korttidsvistelse. Kommunens korttidsboende är beläget på det särskilda boendet i Hyltebruk. Här kan du bo en kort tid för att återhämta dig efter en sjukhusvistelse eller för att dina anhöriga ska få avlastning. Personal finns dygnet runt.
  • Växelvård. Du som bor hemma och har regelbundet behov av korttidsboende kan beviljas växelvård. Personal finns dygnet runt.

På äldreboende och demensboende erbjuder vi dig en lägenhet där säng ingår. Lägenheten inreder du med egna möbler och personliga tillhörigheter. Du har även tillgång till gemensamma lokaler. Om du har behov av det kan du få viss sjukvård av våra sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Ansökan om särskilt boende

Vid ansökan om särskilt boende kan du lämna önskemål om var du vill bo. Naturligtvis försöker vi att tillgodose din önskan, men om det inte finns någon ledig lägenhet där du vill bo erbjuds du lägenhet på ett annat boende.

Kontakt