Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Omsorg i hemmet/hemtjänst

De flesta vill kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Kommunens äldreomsorg arbetar för en god och säker äldreomsorg som bygger på livskvalitet och delaktighet. Den hjälp du kan få beror på din situation och dina behov, och de bedöms individuellt.

Hjälp i hemmet kan vara:

  • Personlig omvårdnad dag/natt exempelvis daglig hygien, dusch, tillsyn, stiga upp/lägga sig
  • Service insatser som exempelvis städ, inköp och tvätt
  • Matleveranser
  • Dagverksamhet (för människor med demenssjukdom)
  • Anhörigavlösning dag/natt
  • Korttidsvistelse
  • Tillsyn nattetid
  • Trygghetslarm

Om du har behov av det kan du också få viss sjukvård i hemmet av kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

I Hylte kommun arbetar varje natt omsorgspersonal och en sjuksköterska i natt-teamet. Natt-teamet tar över efter kvällspersonalen, för att du hela dygnet ska få dina behov av tillsyn, trygghet, vård och omsorg tillgodosedda.

Ansökan om omsorg i hemmet/hemtjänst

Du kan ansöka om omsorg i hemmet/hemtjänst, nattillsyn och/eller trygghetslarm. För de insatser du beviljas betalar du en omsorgsavgift som grundar sig på dina inkomster och utgifter.

Aktuell matsedel för omsorg i hemmet/hemtjänst

Kontakt