Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Socialjouren i Halland

Socialjouren är i tjänst under kvällar, veckoslut och helger, det vill säga när övriga socialtjänsten inte finns tillgänglig.

Jouren nås via samhällets larmnummer 112.

Verksamheten är inriktad mot akuta sociala problem som inte kan avvakta ordinarie handläggning. Socialjouren prioriterar akuta barnärenden, akuta missbruksärenden och ärenden som rör relationsvåld. Geografiskt omfattar socialjouren de halländska kommunerna Halmstad, Hylte, Falkenberg, Laholm och Varberg.

Tystnadsplikt och sekretess är densamma som inom övriga socialtjänsten

Uppgifter och befogenheter

Till socialjourens arbetsuppgifter hör:

  • rådgivning, hänvisning, upplysning
  • biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen
  • stödjande eller utredande samtal
  • hembesök
  • stöd till personer som är utsatta för relationsvåld
  • åtgärder enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU
  • åtgärder enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall - LVM

Kontakt