Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden. Här hittar du akutnummer och andra viktiga telefonnummer.​

SOS Alarm, 112

Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer där det föreligger fara för liv, egendom eller miljö. Om du upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Läs mer om larmnummer 112.

Sjukvårdsrådgivningen, 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Giftinformation, 010-456 67 00

Giftinformationen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling. Ring 010-456 67 00 för mindre brådskande fall och rådgivning. Ring 112 vid akuta nödsituationer och begär giftinformation.

Polis, 114 14

Vid akuta nödsituationer där det föreligger fara för liv, egendom eller miljö ringer du 112 för att larma Polis. Kontakta Polisen på telefonnummer 114 14  för alla övriga ärenden förutom för att larma. 114 14 är öppet för samtal dygnet runt och hanterar ärenden som gäller polisanmälningar, tips och upplysningar.

Informationsnummer, 113 13​

Till 113 13 ringer du då du vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. 113 13 är inte ett nödnummer och vid en akut nödsituation ringer du 112.

Läs mer om informationsnummer 113 13.

Journummer 116 000 för försvunna barn

Sverige har som ett av EU:s medlemsländer krav på att införa ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Journumret, 116 000, ska vara tillgängligt dygnet runt, året om oavsett i vilket EU-land man befinner sig i, när sådana händelser inträffar.

Läs mer om journummer 116 000

Socialtjänsten

Under dagtid kan du kontakta individ- och familjeomsorgen i Hylte kommun för råd och stöd.

Socialtjänst, barn- och unga upp till 20 år, 0345-182 40
Socialtjänst, vuxna, 0345-180 00

Vid akuta lägen under kvällar och helger kontakta socialjouren via 112.

Socialjouren i Halland

Socialjouren är i tjänst under kvällar, veckoslut och helger, det vill säga när övriga socialtjänsten inte finns tillgänglig. Verksamheten är inriktad mot akuta sociala problem som inte kan avvakta ordinarie handläggning. Socialjouren nås via nödnummer 112. Socialjouren prioriterar akuta barnärenden, akuta missbruksärenden och ärenden som rör relationsvåld.

Läs mer om socialjouren i Halland.

Kontakt