Hylte kommun logotyp

Här matas bin - ängsmarker och gräsklippning

En av Hylte kommuns absolut viktigaste och mest attraktiva resurser är naturen, det är något som både invånare och turister är rörande överens om. Som kommun arbetar vi aktivt för att främja den biologiska mångfalden och värna om vår värdefulla natur. En del i det arbetet är att skapa ängsmarker och gräsytor som inte bara är attraktiva för invånare och besökare – utan speciellt för livsviktiga bin och insekter.

På gata och park klipps det mindre gräs än tidigare år. Det innebär dock inte att arbetet underlättats. Med start i år så testar gata och park att skapa ängsmarker. Just ängsmarker är en viktig del av den biologiska mångfalden eftersom de utgör en avgörande livsmiljö för många vilda växter, insekter och fåglar.

- Ängsmark innebär inte att man bara slutar klippa gräset. Vi måste till exempel slå gräset två gånger per år vid speciella tidpunkter och man får inte tillföra någon näring, därför måste allt gräs vi slår också samlas ihop och köras bort. Marken behöver vara mager för att gynna ängsväxter. I år skapar vi ungefär 12 000 kvadratmeter ängsmark, berättar Patrick Nordin, chef för gata och park.

Inte bara ängsmark

Genom att skapa fler ängsmarker i kommunen kan man öka den biologiska mångfalden och stödja pollineringen av växter vilket i sin tur gynnar andra växter och djur i ekosystemet. Det finns också platser där man har valt att bara sluta klippa gräset. Vilka platser som har valts ut för att bli ängsmark respektive sluta klippas handlar dels om en resursfråga för att effektivisera gräsklippningen, dels också för att vissa platser passar bättre eller sämre för att bli ängsmark.

- Vi har till exempel tittat på var det är kuperad och slät mark. Slät mark är förstås lättare att bearbeta, till exempel för att samla upp gräs på de ängsmarker vi behöver slå. Efter att vi inlett ett närmare samarbete med Hyltebostäder för att effektivera gräsklippningen i sommar så har vi också sett över vilka områden som faller sig mest naturligt att inte klippa, säger Cornelis van den Akker, arbetsledare på gata och park.

Du kan också göra skillnad för naturen

Du kan också göra en insats för naturen genom att låta bli att klippa en eller ett par kvadratmeter av din gräsmatta. Vill du göra en ännu lite större insats kan du skapa helt egen ängsmark där bin och insekter kan frodas i en buffé av livsviktiga godsaker.

Läs mer på Naturskyddsförenings hemsida om hur du gör om gräsmattan till äng med bivänliga blommor.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: