Hylte kommun logotyp

95% av alla 6:e klassare i Hylte kommun klarar målet för simkunnighet

Matilda Wahlström och Frida Larsson på plats vid Unnens badplats

För elever i årskurs 6 på Kråkbergs skolan, Elias Fries, Kinnared, Rydö, Torup, Unnaryd och Landeryds skolor blev resultatet av årets mätning i simkunnighet 95%!

Hur går testet i simkunnigheten till?

- Vi utgår från Svenska Livräddningssällskapets kriterier vilket är att kunna hoppa och/eller falla i vattnet och få huvudet under vattnet, samt kunna simma 200 meter i följd varav 50 meter i ryggläge. Vi är lite hårdare än vad läroplanen säger men det tycker inte vi är fel. Speciellt med tanke på de dystra siffrorna internationellt, berättar Matilda Wahlström, badmästare på Örnahallen i Hyltebruk.

Testet i simkunnighet genomförs under hela läsåret. Barnen i mellanstadiet börjar redan i början på läsåret med ”simkoll” och senare kommer varje skola i en mer intensiv period.

- Det är väldigt bra för oss för då kan vi också avgöra vilka barn som kanske behöver lite mer tid till att träna och de som redan uppfyller kraven kan då lämna plats och tid till de som behöver det lite mer. Redan från årskurs 1 börjar vi träna på själv-livräddning genom simmärket Krabban blå. Det går ut på att eleven ska kunna hoppa eller falla i djupt vatten och därefter kunna ta sig själv tillbaka till kanten.

Även förskoleklassen involveras i simkunnigheten, kan du berätta lite mer om det?

- Förskoleklassen kommer inte lika frekvent som 1:orna men det är väldigt bra om de får vattenvana tidigt. Dessutom får vi chansen att leka fram glädjen med att vara i vattnet! De får även möjlighet till att träna på miljön med att vara i simhallen, som att duscha och byta om. Halva grejen är att förbereda dem på att vara i badhuset – simningen blir bara en bonus där!

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: