Hylte kommun logotyp

Omställning av Höstro pausas och nytt serviceboende inom LSS

Idag, den 20 juni, har omsorgsnämnden beslutat att på uppmaning av kommunstyrelsen pausa omställningen av det särskilda boendet Höstro under tiden utredning pågår. Detta innebär att inga boende behöver flytta från Höstro innan utredningen är redovisad till kommunstyrelsen. Under utredningstiden kommer däremot inga nya permanenta boende att flyttas till Höstro.

Gruppboende blir serviceboende

Omsorgsnämnden har beslutat om att gruppboendet på Solgatan i Hyltebruk ska ändra riktning till ett serviceboende. Under en boendeutredning har det framkommit önskemål om fler servicebostäder för att skapa utökade möjligheter för boende att utvecklas, göra bostadskarriär och stärka sin självständighet.

Boende på gruppbostäderna i Hyltebruk och Torup har informerats om beslutet idag. Berörda kommer att få mer information under processens gång.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: