Hylte kommun logotyp

Hylte kommun köper förfallna fastigheter för att möjliggöra attraktivare platser

Till vänster: Gamla syfabriken i Rydöbruk. Till höger: "Rosa huset" i Hyltebruk.

Hylte kommun har skrivit på ett avtal med konkursförvaltaren om att köpa fastigheterna Örnabäckshult 1:184 och Våcknared 1:61. Den förstnämnda fastigheten innehåller gamla Walis livs och det så kallade ”Rosa huset” i Hyltebruk, medan den sistnämnda fastigheten huserar den gamla, numera brandskadade, syfabriken i Rydöbruk.

Under en längre tid har kommunen haft flera tillsynsärenden kopplade till dessa fastigheter. I och med inköpet får kommunen nu rådighet över fastigheterna i fråga. Samtliga partiers gruppledare har tillsammans initierat och möjliggjort köpet av dessa fastigheter med ambitionen att möjliggöra fler attraktiva platser i kommunen.

Köpeskillingen för båda fastigheterna uppgår till 550 000 kr. Ambitionen är att husen på fastigheterna ska rivas.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: