Hylte kommun logotyp

Hållbarhet och förnyelsebar energi – niondeklassare på besök hos lokala företag

Elever från nionde klass på Örnaskolan står utanför skolan.

Niondeklassarna på Örnaskolan har fått en unik inblick i produktionsprocessen hos flera lokala företag. Melker, Rebecka, Johannes, Edvin och Teo har besökt Unnaryds modell där de under en rundvandring i produktionen fick se hur metaller smälts, fräses och bearbetas för att skapa olika produkter. Det fanns många hemligheter att upptäcka och eleverna ställde en mängd frågor för att förstå hur en produkt skapas från början till slut.

Rebecka berättar att de var rädda att trötta ut sina värdar med alla frågor, men de fick svar på allt och det var en fantastisk upplevelse. De diskuterade bland annat koldioxidutsläpp, återvunna material och användningen av förnybar energi i produktionen. Edvin poängterar att det var spännande att se processen i verkligheten och att det hjälpte honom att förstå mer om hur en produkt tillverkas.

- Det var kul att se hur det går till. Det är så mycket omkring man inte tänker på med frakt till exempel, berättar Edvin.

- Jag tyckte det var coolt att de hade mycket egna solpaneler och använder sig av förnyelsebar energi, säger Rebecka.

Fokus på hållbarhet

Fokus på hållbarhet och produkters livscykel var tydligt under besöket. Lärarna Anna Kalén och Maj-Britt Karlsson berättar att elevernas uppgift är att välja ut en produkt där de ska följa hela livscykeln från råvara till färdig produkt. Innan företagsbesöken hade eleverna förberett frågor och efter besöken kommer de att få presentera sin produkts livscykel på de sätt de själva väljer.

- Det är livscykelanalysen som själva projektet går ut på och det känns verkligen som att eleverna har förstått sin uppgift och följt ”från vaggan till graven”. De har fått möjlighet att använda ord och se det vi pratar om i teorin praktiskt användas ute på företagen, berättar Maj-Britt.

- Vi är jätteglada för att Företagarna Hylte har sponsrat med bussar och att så många företag har varit positiva till att delta i det här projektet. Det är det som är det fina med Hylte. Att alla hjälps åt och ställer upp. Det är korta vägar och framför allt finns ett genuint intresse hos företagen att göra det bra för ungdomarna, säger Anna.

Företagarna Hylte sponsrar med bussar

För att eleverna skulle få möjlighet att besöka flera olika företag i kommunen har företagarorganisationen Företagarna Hylte sponsrat projektet med bussar.

- För oss är det viktigt att ungdomarna får möjlighet att komma ut och se verkligheten hos våra lokala företag. Vi har många inspirerande och häftiga företag i kommunen om de kanske inte ens vet om. Vi behöver också lyfta industrin som ofta ses som skitig men dagens industri och teknik är ett jättefint arbete med många karriärmöjligheter. Efter förra årets projekt, då vi också sponsrade med bussar, var det elever som bytte inriktning i sina gymnasieval efter företagsbesöken vilket gör att vi tycker att det är extra viktigt att vara med och bidra till att eleverna får komma ut och se vilken bredd av företag det finns i Hylte kommun, säger Georg Larsson, ledamot i Företagarna Hylte.

Följande företag har deltagit i projektet:

 • Frauenthal Gnotec
 • Smurfit Kappa
 • Unnaryd Modell
 • Ages
 • Alebo pensionat
 • Klädhörnan
 • CE produkter
 • Butik Paletti
 • Ica Hylte
 • Coop Hylte
 • Derome
 • Nitator
 • Bendex
 • Decon Wheel
Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: