Hylte kommun logotyp

Vekadagen - en dag fylld med både gammal och ny tradition

Hur bygger man och förvaltar en riktig by? Det fick barnen i Rydöbruk och Torups skola lära sig under årets Vekadag som hölls i Rydöbruk i år.

- En tradition på Rydöbruks skola är att vi en gång om året flyttar ut skoldagen till Veka. Denna dag syftar till att lära barnen ta hänsyn till varandra och naturen. Barnen blir indelade i olika klaner där de börjar dagen med att bygga varsin lägerplats. Under dagen hade barnen möjlighet att utforska närområdet genom olika spännande aktiviteter. I år blev denna dag tillsammans med Torups elever och en ny tradition skapas och kommer att genomföras årligen i Rydöbruk, berättar Marie Blomqvist, rektor på Torup, Rydöbruk och Kinnared skola.

Deltagarna i Vekadagen har som uppgift att under sex timmar skapa en by, dess klanplatser och bystrukturen i övrigt. Bland annat fick barnen dela upp sig i 4 olika byar, Norrbyn, Österbyn, Söderbyn och Västerbyn. Tanken är att få barnen att diskutera och fundera över vad en by kan behöva. Kanske behöver de odla något? Ordna stigar eller gångar mellan byarna? Anlägga en tingsplats, gym eller konstverk? I varje by finns det också en lägereld centralt som en pedagog (byhövding) har ansvar över.

Inom byområdet finns det också möjlighet för barnen att testa på att bygga saker med hjälp av naturen. Det finns en "vävstol" utplacerad med ram och varptråd som deltagarna kan använda sig av för att skapa en väv där gräs, kvistar och mossa ingår i det barnen skapar. På plats finns även medhjälpare som ger råd och visar på naturens förråd av stockar, pinnar och ris som används vid byggandet.

I byn finns också Smedjan - en "kiosk" där barnen kan hämta fiske-och passerkort för de tre aktiviteterna guidning på vikingagravfältet, håvning av insikter i Nissan och fiske/metning.

Vekadagens olika stationer:

Bygga

Morgan och Ulf hjälper till, ger råd och anvisar vad av naturens förråd av stockar, pinnar och ris som vi får lov att använda oss av för byggandet, samt bidrar till fiffiga idéer. De förvarar också byns yxor, som barn under Ulfs eller Morgans överinseende kan få pröva.

Smedjan

Håkan och Karin håller i Smedjan. En "kiosk" där barnen kan hämta fiske-och passerkort för de tre andra aktiviteterna. Här lånar man och tar på sig flytvästen samt andra grejer som inte finns hos klanerna, till exempel kikare, faktaböcker, extra verktyg i form av spett och spadar, tändstickor med mera. Håkan och Karin är även sjukvårdskunninga och har tillgång till förstaförband och ett smärre apotek.

Vikingagravfältet

I Övregård, 15 minuters promenad från Vekabyn finns ett forntida gravfält. Guidning och visningen av gravlämningarna sköts av arkelogen Carl, assisterad av Marja som också följer vissa grupper av barn.

Håvning av vattendjur

Denna station bemannas av Bosse och Per och är belägen väster om byn. Håvningen görs i vattnet utmed strandkanten. Allt som ”fastnar” i håven töms i vita plastbaljor och fynden av insekter och andra smådjur förtecknas på protokoll med hjälp av bildnycklar.

När gruppen är nöjd, går man tillbaka och lämnar ”håvningskort” och flytvästar vid Smedjan så att nästa gäng kan bege sig i väg.

Mete/fiske

Mete och fiskestationen är bemannad av Lennart. Den finns vid f.d kraftstationens utloppskanal och dit går barnen i en, eller små grupper. Där får de lov att använda gula fiskekort och flytvästar (som de hämtat tidigare vid Smedjan). Klädda i flytväst och med det gula fiskekortet om halsen följer barnen den gula snitslingen till metstället. Där finns 10 metspön med rev, flöte, sänke och krok. Samt en spann med metmask. Lennart ger barnen instruktioner på plats. Eventuell ätbar fisk som fångades fick barnen ta med sig hem från Vekadagen, efter en grov rensning, till kvällsmat!

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: