Hylte kommun logotyp

Hyltes största aktörer samlades för gemensamt tag i Hyltes utvecklingskraft

Kommunchef Emma Gröndahl håller en presentation i salen Bolmen på kommunhuset.

Kommunchef Emma Gröndahl höll inledningsvis en presentation om bakgrunden till varför alla samlats för dagen.

Under fredagen samlades ett 30-tal lokala aktörer för att diskutera hur man gemensamt kan arbeta för en positiv utveckling i kommunen. Hylte har en minskande befolkningstillväxt vilket skapar utmaningar med kompetensförsörjning och kommunens utveckling. Nu tar fyra aktörer initiativ för att ta tag i Hyltes utvecklingskraft.

Initiativtagare till fredagens samlade diskussioner är Hylte kommun och kommunens största aktörer Hylte Paper, AGES Casting Unnaryd AB och Frauental Gnotec.

- Det här är startskottet på ett större arbete där Hylte kommun och näringslivet tar gemensamt tag för att stärka kommunens tillväxt. Både när det gäller befolkningsutvecklingen men framför allt för att företag ska trivas, må väl och kunna kompetensförsörja sina verksamheter framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist.

Många goda idéer för tillväxt

Dagens samtal berörde både vitt och brett när företag från flera olika branscher kunde mötas och ge sitt perspektiv på utvecklingsfrågan. Samtalen mynnade ut i en rad goda idéer som mindre grupper kommer att arbeta vidare med under året. Idéerna som uppkom rörde bland annat bostäder, attraktiva miljöer, hur vi håller kontakt med ungdomar som har lämnat kommunen och hur vi kan få tillbaka dem, kompetensförsörjning samt samarbete skola och näringsliv.

- Vi behöver se till våra förutsättningar. En minskade befolkning skapar inte bara utmaningar för oss som kommun utan även för våra företag att kompetensförsörja. I samtalen har vi diskuterat hur vi, med våra gemensamma krafter, kan få en struktur och jobba framåt för att möta framtidens utmaningar, säger kommunchef Emma Gröndahl.

- Det finns en vilja bland våra företag att ta vidare den här frågan långsiktigt och kontinuerligt. Framåt kommer vi att träffas i den stora gruppen ungefär en gång per år medan mindre grupper kommer att träffas oftare för att hantera mer specifika frågor, avslutar Ronny.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: