Hylte kommun logotyp

Kontaktcenters servicemätning

Från och med den 18 mars till och med den 17 maj kommer Hylte kommuns kontaktcenter att utföra en servicemätning. Servicemätningen kommer att mäta invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen.

Hur påverkar servicemätningen mig?

Om du har varit i kontakt med Hylte kommuns kontaktcenter så kan du komma att få ett sms eller mail med länk till enkäten.

Om servicemätningen

Servicemätningen mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Syftet är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande. Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov.

Du kan läsa mer om mätningen och dess syfte på SKR.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: