Hylte kommun logotyp

Hylte kommun firar 50 år

I år är det 50 år sedan kommunsammanslagningen i Sverige och dåvarande Hylte kommun, Torup kommun och stora delar av Unnaryd kommun slogs ihop till en enda kommun – Hylte kommun. Under de senaste decennierna har Hylte kommun blivit känt, både nationellt och inte minst internationellt, för sin vackra natur och sin starka sammanhållning. Kommunen har satsat på att utveckla en hållbar tillväxt både ekonomiskt och socialt. Genom att främja näringslivet och skapa bra förutsättningar för invånarna siktar Hylte kommun på att fortsätta stärka sig som en livskraftig och attraktiv plats att bo och verka på.

De senaste åren har Hylte kommun och omvärlden påverkats av flera kriser. Pandemi, globala konflikter och inflation har resulterat i en osäkerhet som har påverkat oss alla på olika sätt både som privatperson, kommun och näringsliv. Höjda priser, ökande omkostnader och minskad köpkraft är bara några av de utmaningar vi möter. Vi vet också att vi står inför ett år med stora utmaningar att lösa. Vår historia har dock visat att Hylte kommun har en stark utvecklingskraft, medmänsklighet och sammanhållning. Det är något som är värt att fira och vara stolta över tillsammans.

Under året planeras därför flera aktiviteter, jubileumsfilmer, tävlingar, utställningar och arrangemang för att fira de senaste 50 årens utveckling och sammanhållning. Ingen extra budget har tillförts firandet utan alla aktiviteter som planeras genomförs inom befintlig kommunal verksamhet av våra engagerade medarbetare eller i samarbete med vårt fantastiska föreningsliv, näringsliv och andra organisationer. Vi vill också bjuda in dig som invånare i Hylte kommun att delta och medverka i firandet. Vi vill veta hur du minns Hylte kommun sedan kommunsammanslagningen 1974 och hur du tror att kommunen kommer att se ut om ytterligare 50 år. Håll utkik för nyheter om firandet på våra sociala medier och på vår webb.

För vi tror på ett Hylte med utvecklingskraft, medmänsklighet och stolthet.

 

Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande
Emma Gröndahl, kommunchef

 

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: