Hylte kommun logotyp

Ny version av Hylteappen

Bild: Två telefoner med två olika bilder från Hylteappen svävar mot en blå bakgrund.

I dagarna lanseras en ny uppdaterad version av Hylteappen. Du som redan har appen nedladdad kommer att få uppdateringen automatiskt till din mobil. För dig som inte har appen och laddar ner den för första gången; du kommer direkt att få appens nya moderna och personaliserade funktioner.

Sedan lansering av Hylteappen år 2022 har appen numera strax över 3000 nedladdningar. Vi ser att det är många som använder appen dagligen för att ta del av det som händer i kommunen, både vad gäller kommunal verksamhet men framför allt föreningsliv och evenemang. Med den nya versionen kommer det att bli ännu lättare för dig att hitta det du söker och det som intresserar dig.

Vad är nytt?

  • Enklare och mer intuitivt användargränssnitt
  • Lättare att hitta och följa det som intresserar dig
  • Ny huvudmeny som är lättare att nå
  • Tydligare rubriker och menyer
  • Förbättrad stabilitet och robusthet

En mer tillgänglig app

Den nya versionen är också mer tillgänglighetsanpassad för att leva upp till de lagkrav en kommun har på sig att hålla information tillgänglig, främst för personer med funktionsnedsättning. Ett exempel på en sådan anpassning är att öka kontrasten mellan text och bakgrund för att informationen ska bli enklare att läsa. Den nya versionen av Hylteappen är anpassad efter dagens lagkrav och följer samma riktlinjer som vår webbplats.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: