Hylte kommun logotyp

Den 9 juni är det EU-val – gör din röst hörd!

Bild: fyra EU-flaggor vajar i vinden framför Europeiska kommissionen i Bryssel

Mellan den 6 och 9 juni går miljontals européer till valurnorna för att forma den europeiska demokratins framtid. Genom att rösta i EU-valet är du med och bestämmer vilka politiker och partier som ska representera Sverige i Europaparlamentet. Din röst är ett sätt att påverka det som sker på EU-nivå och avgör vilka ledamöter som ska företräda dig när nya lagar blir till. Varje röst räknas och har betydelse för vilken politik som kommer att drivas i EU de kommande åren.

Från EU ner till kommunpolitiken

Beslut som tas i EU påverkar hela vägen genom Sveriges lagar ner till kommunpolitiken där flera av kommunfullmäktiges beslut har sin grund i EU-beslut. EU:s lagar handlar om det som angår människor – miljö, trygghet, invandring, socialpolitik, konsumenträttigheter, ekonomi, rättsstaten och mycket mer.

Så påverkar beslut i EU kommunpolitiken:

 • EU-direktiv och lagar: EU påverkar kommunpolitiken genom att anta direktiv och lagar som medlemsländerna måste implementera i sina nationella lagar. Detta kan påverka kommunernas arbete och beslut.
 • Finansiering: EU kan bidra med finansiering till kommuner genom olika fonder och program. Denna finansiering kan användas för att finansiera projekt och verksamheter i kommunerna.
 • Normer och regler: EU kan sätta normer och regler som kommunerna måste följa inom olika områden, såsom miljöskydd, jämställdhet och offentlig upphandling.
 • Samarbete och nätverk: EU främjar samarbete och nätverk mellan olika kommuner och regioner för att främja utbyte av kunskap och bästa praxis.
 • Inflytande och deltagande: EU kan också främja kommunernas inflytande och deltagande i EU-beslut genom olika samarbetsorgan och plattformar.
 • Utbildning och forskning: EU kan stödja kommunernas utbildning och forskning genom olika program och initiativ för att främja kunskap och innovation inom olika områden.
 • Hållbarhet och regional utveckling: EU kan främja hållbar utveckling och regional utveckling genom olika program och initiativ för att främja ekonomisk tillväxt och social sammanhållning i kommunerna.

Vem får rösta?

Alla svenska medborgare över 18 år har rösträtt i EU-valet.

Medborgare i något av EU:s medlemsländer som är folkbokförda i Sverige och har anmält sig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen har rösträtt i EU-valet.

Hur röstar man?

Rösta på valdagen

Du kan rösta i en vallokal på valdagen den 9 juni. Alla vallokaler har öppet kl. 08 - 21. På ditt röstkort står det i vilken vallokal du ska rösta. Du som har rösträtt får ditt röstkort hem i din brevlåda cirka tre veckor innan valdagen.

För att kunna rösta på valdagen behöver du ha med dig id-handling. Om du inte har en id-handling behöver du ha med dig en annan person över 18 år som kan intyga in identitet. Den här personen måste kunna uppvisa egen giltig id-handling

Förtidsrösta

Den 22 maj till 9 juni kan du förtidrösta. Lokaler öppna för förtidsröstning i Hylte kommun är sporthallen i Unnaryd, bygdegården i Torup och hörsalen (ligger i samma byggnad som biblioteket) i Hyltebruk.

För att kunna förtidsrösta behöver du ha med dig en giltig id-handling och röstkort. Om du inte har en id-handling behöver du ha med dig en annan person över 18 år som kan intyga in identitet. Den här personen måste kunna uppvisa egen giltig id-handling.

Rösta med bud eller ambulerande röstmottagare

Budrösta

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom, ålder, funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.
 • För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud.
 • När det är val kan du beställa materialet för budröstning på val.se. Du kan också kontakta kommunen eller gå till en förtidsröstningslokal/vallokal och hämta budröstningsmaterialet

Ambulerande röstning

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare. Det betyder att en röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Det sker på samma vis som i en förtidsröstningslokal.

Du kan boka ambulerande röstmottagare via Kontaktcenter: Kontakta Hylte kommun | Hylte kommun Länk till annan webbplats.

 

Länkar:

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: