Hylte kommun logotyp

Hylte kommun ökar mest i företagsamhet

Bild: Camilla Johansson, näringslivsansvarig i Hylte kommun

Camilla Johansson, näringslivsansvarig i Hylte kommun

Enligt den senaste årliga rapporten från Svenskt näringsliv har Hylte kommun visat sig vara den kommun i Halland som ökar mest när det kommer till företagsamma invånare. Statistiken för företagsamhet mäter andelen individer som har ett juridiskt och strategiskt ansvar för ett företag ökar eller minskar i antal. I Hylte kommun har företagsamheten ökat med hela 2 procent sedan förra årets statistik.

I hela Sveriges statistik sticker Halland ut som ett län med hög andel företagsamma individer. Enligt Svenskt näringsliv har Halland ökat rejält de senaste 10 åren varav Hylte kommun står för en stor del av den ökningen. Hylte kommun bedriver ett långsiktigt arbete för att skapa en gynnsam miljö för företagande och entreprenörskap. Ett arbete som bidrar till att fler vill och vågar starta företag och bli mer företagsamma.

- Det är superroligt att vi ökar mest i Halland! Men jag är inte förvånad. Vi ser att det finns ett engagemang och otroligt fin anda när det kommer till företagsamhet i Hylte. Här finns en närhet mellan företagen där man stöttar och gynnar varandra om någon går från anställd till att bli egen. Det finns en prestigelöshet och många företagare känner varandra, säger Camilla Johansson, näringslivsansvarig i Hylte kommun.

 

Om undersökningen (från svensktnaringsliv.se):

Uppgifterna hämtas från UC AB i början av året och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer. De individer som är godkända för F-skatt, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag räknas som företagsamma. Faktorn visar andelen företagsamma av den arbetsföra befolkningen (16–74 år). En person räknas enbart en gång, oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. Det finns därför fler registrerade företag än det finns företagsamma människor.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: