Hylte kommun logotyp

E-tjänst för förskola och fritids stängd 12-23 februari

Under perioden 12-23 februari kommer du som vårdnadshavare inte komma åt vissa e-tjänster på grund av ett systembyte. Bytet innefattar e-tjänster kopplade till förskola och fritidshem.

Detta kan du inte göra på webben 12-23 februari:

  • ansöka om förskole-/fritidsplats
  • ändra schema
  • ändra inkomstuppgift
  • säga upp plats på förskola/fritidshem
  • logga in i lärplattformen IST Lärande

Gör så här om du måste göra en ändring under perioden som e-tjänsten är stängd:
Fyll i blanketter och lämna till enheten eller till Hylte kommuns kontaktcenter. Blanketterna finns tillgängliga både på förskolan/fritidshemmet och kontaktcenter. Dina uppgifter registreras i efterhand och eventuella fakturor justeras när systemet är i drift igen.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Hylte kommuns kontaktcenter, telefon 0345-180 00.

Du kan även få hjälp av administratören på förskolan/fritidshemmet.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: