Hylte kommun logotyp

Gamla Real byggs om till moderna lägenheter

Bild: Gamla Real säljs till fyra lokala företag för att byggas om till lägenheter

Igår, tisdagen den 30 januari, skrev Hylte kommun på en avsiktsförklaring med fyra lokala entreprenörer gällande köp av Gamla Real. Byggnaden är uppförd under 1930-talet och klassas som kulturhistoriskt värdefull. Därmed säljs byggnaden med villkor om att köparen ska bevara bygganden och renovera med hänsyn till dess historia.

Köparna är Jan Lundsten AB, Mats.S El AB, Hyva Fastigheter AB och Femsjö Bygg AB som går ihop med visionen om att bygga lägenheter i den gamla skolbyggnaden. Tillsammans med en lokal arkitekt har de tagit fram grundläggande ritningar som ska rymma ungefär 11 nya moderna lägenheter. Några av dessa lägenheter planeras utformas för målgruppen 65 år och uppåt. Den överenskomna summan för köpet är 500 000 kronor.

På plats för att underteckna avsiktsförklaringen var kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och kanslichef Jenny Hagesjö. Syftet med avsiktsförklaringen är att ge de fyra entreprenörerna ett löfte om att kommunen inte kommer att sälja till någon annan under tiden köparna ansöker om bygglov. Innan försäljningen kan genomföras behöver bygglovet säkerställa att den planerade restaureringen lever upp till de krav som kommunen ställer. Genom avsiktsförklaringen kan köparna hantera bygglovsprocessen i lugn och ro.

– Dessa företag är den optimala köparen för Hylte kommun. Det är fyra etablerade lokala entreprenörer som trivs i Hylte och vill Hylte väl, och de ser potentialen i byggnaden. Gamla Real är ju ett landmärke för Hyltebruk, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: