Hylte kommun logotyp

Hallands nya landshövding Anders Thornberg på besök

Bild: Landshövding Anders Anders Thornberg på besök

Från vänster: Länsråd Jörgen Peters, kommunchef Emma Gröndahl, kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist, landshövding Anders Thornberg, oppositionsråd Stina Isaksson och rektor Marie Blomqvist.

Den 1 december 2023 tillträdde Anders Thornberg som ny landshövding i Hallands län. Anders har bland annat en bakgrund som rikspolischef och säkerhetspolischef. Nu är han på besök i samtliga av Hallands kommuner för att samla in kunskap om de olika kommunerna och dess förutsättningar. Under dagen har Anders tillsammans med länsråd Jörgen Peters, kommunchef Emma Gröndahl, kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och oppositionsråd Stina Isaksson bland annat besökt Stora Enso och därefter den nyrenoverade Torups skola.

Hylte är inte helt nytt för Anders. Han kommer ursprungligen från Halmstad och har under flera tillfällen varit i Hylte kommun. När vi frågar om vad han tycker är speciellt med Hylte lyfter Anders dels historiken som brukskommun men också det unika i att kommunen sträcker sig över två landskap, Halland och Småland. Han ser med glädje på att det inte bara finns en stark samverkan mellan kommuner inom länet utan att Hylte även samverkar över länsgränsen mot Jönköping.

- Hylte är lite mindre än de andra kommunerna i Halland även om det är stort till ytan. För mig är det viktigt att hela Halland ska leva även om det finns lite olika förutsättningar. Vi kan inte bara se enskilda kommuners intressen utan vi ska se Halland som en helhet, samtidigt som vi ser till att vi följer lagar och regler och verkställer det som bestäms i riksdagen. Det jag fokuserar på nu är att lära mig förstå dessa förutsättningar och se vad jag kan göra utifrån mitt arbete de kommande fem åren, säger Anders.

Tiden framåt handlar främst om att sätta sig in i Länsstyrelsens arbete och att lära sig mer om kommunerna. Efter besöket i Hylte idag ser han att här finns en stark utveckling framåt och arbetstillfällen att ta till vara på. Sett till regionen finns dessutom flera stora arbeten att ta tag i.

- Vi behöver se till att man får en bra kombination för här ska ju staten samverka med regionen och regionen med kommunerna. Vi står inför jätteviktiga arbeten med en stor grön omställning, bygga för framtiden och man håller på med regional fysisk plan för Halland. Allt ska gå ihop så att allt ska bli så bra som möjligt för de som bor här, men också för djur och natur. Vi ska bevaka de intressena också. Halland är ett väldigt populärt län som många vill bo i och vi har många besökare.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: