Hylte kommun logotyp

Stort grattis till våra nya undersköterskor!

Genom äldreomsorgslyftet har Hylte kommun examinerat två nya undersköterskor, ett stort grattis säger vi till Iolanda Kristiansson och Anette Kjellgren-Nielsen som nu tagit examen!

Vad är äldreomsorgslyftet?

Äldreomsorgslyftets syfte är att stärka undersköterskeyrkets position samt stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. De nya undersköterskorna har utbildat sig genom att kombinera arbeta och studier uppdelat på 50 % var. Arbetstagaren får heltidslön men delar det mellan arbete och studier, hälften var.

- Vi är glada att vi kan kompetensutveckla medarbetare genom äldreomsorgslyftet, berättar Helena Nilsson, enhetschef på Hylte kommun

Stort grattis till våra nya undersköterskor!

Vill du studera eller arbeta inom vård och omsorg?

Vill du ta upp studierna och byta karriär till något inom vården kan Hylte Kompetenscentrum hjälpa dig med rätt utbildning. Se utbildning och möjligheter via länken nedan:

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: