Hylte kommun logotyp

Uppdaterad information kring förskola och skola i Rydöbruk

Rydöbruks förskola kommer fortsätta bedrivas i Torup fram till den 31 mars 2024. Skolan kommer att återgå till sina lokaler i Rydöbruk måndag den 22 januari.

Rydöbruks förskola

Barn och ungdomsnämnden har idag, den 16 januari, beslutat att Rydöbruks förskola fortsatt ska bedrivas i Torup fram till och med den 31 mars 2024. Beslutet har fattats med anledning av det svåra skadeläget i lokalerna som har orsakats av att golvvärmen och vattenledningar i taket frusit sönder på ett flertal ställen.

Förslag framåt:

Barn och ungdomsnämnden har också lämnat förslag till Kommunfullmäktige om att Rydöbruks förskola ska avvecklas senast den 1 april 2024.

Det finns sedan tidigare ett beslut från kommunfullmäktige, 2023-10-17 §105, om avveckling av förskolan efter vårtermin 2024.

Bedömning är, sett till kostnaden för åtgärderna av förskolan samt tidsåtgången för detta, att det inte är rimligt att återgå till Rödluvans förskolas lokaler varför en avveckling bör tidigareläggas och kommunfullmäktiges tidigare beslut således ändras avseende tiden för avveckling avseende förskolan.

Rydöbruks skola

Skolan återgår på måndag den 22 januari till sina lokaler i Rydöbruk.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: