Hylte kommun logotyp

Status för förskolan och skolan i Rydöbruk

Med anledning av det skadeläge och oreda som läckaget har orsakat lokalerna för förskolan och skolan i Rydöbruk kommer elever och personal fortsatt att hålla till i Torup även under nästkommande vecka (vecka 3).

Lokalerna i Rydöbruks skola kommer under nästa vecka att säkerställas, städas och återställas. Förhoppningen är att skolan kan återgå till sina lokaler i Rydöbruk måndag den 22 januari.

Gällande förskolan har läckaget orsakat större skador och det kommer att krävas mer tid för att bedöma omfattningen av skadeläget. Det svårare skadeläget på förskolan beror troligtvis på att golvvärmen fruset och fått skador på ett flertal ställen. Innertaket har dessutom blivit skadat till följd av omfattande läckage på vattenledningarna.

Vårdnadshavare som påverkas av detta kommer att informeras via e-post idag.

Mer information om återgång för skolan och status på förskolans lokaler kommer under nästa vecka. Vid frågor vänligen kontakta ditt barns lärare eller Kontaktcenter.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: