Hylte kommun logotyp

Elever i förskola och skola i Rydöbruk flyttas till Torup under vecka 2

På grund av läckage i värmesystemet för förskolan och skolan i Rydöbruk kommer verksamheterna under vecka 2 (8 till 12 januari) att flyttas till Torups förskola och skola. Samtliga vårdnadshavare som påverkas av detta har idag fått information om att verksamheterna kommer att flyttas till Torup under tiden läckaget åtgärdas.

För förskolan gäller följande:

  • Barn som går på Rödluvans förskola i Rydöbruk ska hämtas och lämnas enligt schema på förskolan i Torup. Barnen kommer att vara tillsammans med barnen från Torup på den avdelning som är lämpligast baserat på barnets ålder.

För skolan gäller följande:

  • Elever som ska vara på fritids lämnas och hämtas på fritids i Torup enligt schema.
  • Elever som vanligtvis åker skolskjuts till skolan kommer att bli körda till/från Torups skola.
  • Alla elever får skolskjuts från Rydöbruks skola varje morgon. Bussen avgår ca 07.45, med undantag för tisdag då bussen kommer avgå senare. Eleverna ska dock vara på plats i skolan kl 08.00 enligt schema. Efter skoldagens slut i Torup får eleverna skolskjuts till skolan i Rydöbruk. Personal finns med på dessa turer.
  • Har du som vårdnadshavare frågor gällande ditt barns skolskjuts vänligen kontakta ditt barns lärare.

Mer information till vårdnadshavare kommer skickas ut under veckan.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: