Hylte kommun logotyp

Hylte kommun skriver avsiktsförklaring med företag inom grön omställning

Bild: Henrik, Ronny och Jörgen står i kommunhuset, leende, efter en presskonferens om att Plagazi vill etablera en anläggning som ska producera grön vätgas i Hylte kommun.

Från vänster: Henrik Oretorp (Plagazi), Ronny Löfquist (Hylte kommun) och Jörgen Andersson (Plagazi).

Idag, den 20 december, har en enig kommunstyrelse ställt sig bakom att Hylte kommun skriver under en avsiktsförklaring med anledning av Plagazi, ett företag som producerar grön vätgas, vill etablera sig i kommunen. Hylte kommun har i mandatperiodens politiska plattform målsättning om att bidra till grön omställning och främja en hållbar utveckling. Vätgas, som en ren och miljövänlig energibärare, spelar en avgörande roll för att minska koldioxidutsläpp och minska den globala uppvärmningen.

Plagazi har visat intresse för etablering i Hylte kommun med syfte att hitta närhet till en framtida vätgasmarknad samt även finna avsättning för processens övriga produkter. Dialog har pågått mellan Hylte kommun och Plagazi det senaste halvåret som nu mynnar ut i att parterna signerar en avsiktsförklaring. En enig kommunstyrelse har idag ställt sig bakom avsiktsförklaringen.

- Vi har haft kontinuerlig kontakt med Plagazi sedan första samtalet i mars i år där vi har diskuterat hur en möjlig etablering i Hylte kommun skulle kunna se ut. Under perioden har vi även haft kontakt med Köpings kommun där Plagazi redan har en etablering igång, för att ta del av deras erfarenheter. Det lokala näringslivet i Hylte, industribranschrådet, har fått information direkt från Plagazi i ett tidigt skede. Nu ska en arbetsgrupp tillsättas för att arbeta med förstudien. Målet är att ro i land den här etableringen som i så fall kommer leda till nya arbetstillfällen och sätta Hylte på kartan när vi pratar grön omställning, säger Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun.

Förstudie

Avsiktsförklaringen fastställer detaljer och målsättning för att genomföra en förstudie som ska utreda möjligheten för Plagazi att etablera sig i Hylte kommun. Ansvarig för genomförandet av förstudien är Plagazi där Hylte kommun är del i arbetsgruppen. Förstudien ska vara klar 1 oktober 2024.

- Hylte kommun är intressant dels eftersom naturgasledningen går precis förbi den mark som kommunen har föreslagit. Men framför allt har kommunen gett ett väldigt professionellt intryck, både politiskt och på tjänstepersonnivå. Vi har en vilja från båda partner att det här ska vi genomföra, säger Jörgen Andersson, senior adviser på Plagazi.

Möjlig plats för etablering och nya arbetstillfällen

Förläggningen som Plagazi planerar etablera i Hylte kommun ska producera 12 000 ton grön vätgas och leda till 40-60 nya arbetstillfällen. Produktionen kommer även att generera överskottsvärme som kan användas i fjärrvärmenätet. Den plats som har föreslagits för möjlig byggnation är Ekeryds industriområde eftersom där finns en befintlig detaljplan och infrastruktur. Förstudien kommer att påvisa huruvida området är lämpligt.

Om Plagazi (från plagazi.com)

Plagazi AB är ett svenskt clean-techbolag som revolutionerar produktionen av grön vätgas. Plagazi processen hjälper företag och samhällen att förbättra den cirkulära ekonomin genom att omvandla avfall till grön vätgas genom plasma förbränning och patenterad teknik. Plagazi processen bidrar till att lösa de globala problemen som icke-återvinningsbart avfall, jakten på förnybara energikällor och koldioxidutsläpp. Med flera aktiva projekt i Europa strävar Plagazi att bli svaret på kontinenters strävan att nå uppsatta klimatmål.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.