Hylte kommun logotyp

Beslut om gatubelysning

Bild: Väg i Hyltebruk som leder mot Örnavallen. Det är höst och rönnbären lyser röda i träden som fortfarande har kvar lite grönska.

Idag, den 13 december, har samhällsbyggnadsnämnden beslutat om den plan för återinvestering som samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram. I samband med beslut om budget för 2024–2027 i kommunfullmäktige den 14 november tilldelades samhällsbyggnadsnämnden ytterligare 7 miljoner kronor för 2024–2025 till modernisering av gatubelysning. Dessa medel ska användas till att byta ut belysningen på flera av de gator där lamporna har behövt släckas ner på grund av att belysningen är föråldrad och uttjänt.

- Med de extra medel som avsatts i budgeten har vi kunnat ta ett beslut som innebär att vi kan snabba på utbytet av uttjänt gatubelysning till betydligt mer energieffektiv och driftsäker LED-belysning under 2024 och 2025. Dels att vi säkrar trygg belysning ur trafiksäkerhetsperspektiv på flera gator men också att vi får utrymme till att modernisera belysningen längs med välanvända platser för rekreation, till exempel Sjöbolrundan i Drängsered, säger Malin Thydén Kärrman, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Åtgärdsplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen har informerat och haft dialog med boende på orterna där belysningen behövt släckas och tagit fram en åtgärdsplan. I planen beskrivs vilka gator och platser där gammal uttjänt gatubelysning med trästolpar kommer att bytas ut till energieffektiv och mer driftsäker LED.

- När vi har utformat åtgärdsplanen har vi pratat med boende i de påverkade orterna och även genomfört en enkätundersökning. Som regel kommer gatubelysning endast att bytas ut inom 50-skyltars område. Undantag gäller för vissa områden eftersom dessa kan vara trafikfarliga eller av annan viktig funktion för samhället, säger Patrick Nordin, chef för gata och park.

Två undantag från regeln om 50-skyltarna är ”Sjöbolrundan” i Drängsered samt på Kyrkvägen i Landeryd.

Tryck på ortsnamnen nedan för att se vilka gator som ingår i åtgärdsplanen för 2024–2025. Ortsnamnen är ej placerade i den ordning i vilken de kommer att åtgärdas. Arbetet kommer påbörjas 2024 och kommer att planeras utifrån vad som blir mest resurseffektivt.

Återinvestera gatlampor inom 50-skyltarnas område samt sträckan runt Sjöbol.

 • Klockarevägen
 • Braslyckevägen
 • "Sjöbolrundan" (Tornåsvägen, Sjölyckevägen och Nyhemsvägen)

Återinvestera gatlampor på Gamla Nissastigen fram till Örnvallen.

Återinvestera gatlampor inom 50-skyltarnas område. Undantag på Lv731/Kyrkvägen med ytterligare 100 meter utanför 50-skylten till y-korsningen.

 • Skolvägen
 • Stenhuggarevägen
 • Idrottsvägen
 • Ringvägen
 • Lindvägen
 • Tallvägen
 • Centrumvägen
 • Kyrkvägen (+100 meter till y-korsningen)
 • Tovhultsvägen

Återinvestera gatlampor inom 50-skyltarnas område.

 • Nybyvägen
 • Munkavägen
 • Stallvägen

Återinvestera gatlampor inom 50-skyltarnas område.

 • Nybyvägen
 • Långarydsvägen
 • Ryavägen
 • Tenahögsvägen

 • Femsjövägen
 • Nissadalsvägen/Lv 686
Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.