Hylte kommun logotyp

Ny överenskommelse tydliggör ansvarsfördelning för stöd till barn och elever

Skolan fortsätter utreda och ge stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. Hos Region Halland samlas expertkompetens för alla barn och elever med tal- och språksvårigheter. Det redogör en ny överenskommelse mellan Hylte kommun, övriga halländska kommuner och regionen. Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2024 med en övergångsperiod på tre månader.

Tydliga kontaktvägar för den som behöver hjälp
Vårdnadshavare ska tydligt kunna se var och hur barnet får stöd. Den som möter barn och elever i sitt arbete ska känna till vem som ansvarar.

Skolorna: stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter
Skollagen reglerar att skolor, oavsett huvudman, ska ge elever det stöd de behöver för att klara utbildningen. Därför finns personal med kompetens inom området läs-och skrivutredning. Genom överenskommelsen har skolan nu helhetsansvaret för utredning. Kontakt med hälso- och sjukvården (regionen) och dyslexi-diagnos behövs inte för att eleven ska få sitt stöd.

Region Halland: stöd till elever med tal- och språksvårigheter
Idag erbjuder Region Halland stöd till barn i förskoleåldern med tal- och språksvårigheter men den nya överenskommelsen omfattar även barn i skolåldern.

Det finns fortfarande frågor att samverka kring och nu fortsätter ett gemensamt arbete tillsammans med regionen och övriga kommuner för att skapa tydlighet och likvärdighet.

Läs mer om överenskommelsen i Region Hallands pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faktaruta

Vad innebär tal- och språksvårigheter?
Det innebär en nedsatt förmåga i områden som påverkar talat språk, förståelse och/eller kommunikationsförmåga. Ett barn med diagnosen språkstörning har påtagliga svårigheter inom ett eller flera av dessa områden.

Vad innebär läs- och skrivsvårigheter?
Det innebär en nedsatt förmåga att läsa, förstå och/eller skriva text. Det kan innebära att individen har en specifik läs- och skrivsvårighet (dyslexi).

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: