Hylte kommun logotyp

FixaMinGata - nytt smidigt system för felanmälan

Anmäl fel eller brister på gator och offentliga platser via den digitala tjänsten FixaMinGata. I e-tjänsten kan du när som helst på dygnet rapportera fysiska problem i din närmiljö, exempelvis sådant som behöver underhållas, lagas eller iordningställas.

Vad är FixaMinGata och hur gör jag?

FixaMinGata är en e-tjänst som hjälper dig som kommuninvånare att smidigt rapportera problem, som finns där du befinner dig, till kommunen.

När du startar e-tjänsten anger du ett postnummer eller adress och ser då en karta över närområdet. Via kartan kan du få en överblick över redan rapporterade problem (för att se om det du ska rapportera redan har blivit rapporterat). Nya problem rapporterar du genom att klicka på kartan där problemet finns.

Via kartan i tjänsten kan du även se vilken status problemen har och om de är åtgärdade.

Vad kan jag felanmäla?

 • Hushållsavfall
 • Gatubelysning
 • Gång- och cykelbana
 • Hållplats
 • Dagvattenbrunn
 • Lekplatser
 • Nedskräpning
 • Park
 • Träd, buskage och skog
 • Vatten och avlopp
 • Vinterväghållning
 • Vägar (Riksvägar/Trafikverket)
 • Vägar och gator
 • Vägmärken och skyltar
 • Återvinningsstationer
 • Badplatser
 • Leder och motionsspår
 • Övrigt

Var hittar jag e-tjänsten, FixaMinGata?

Du hittar e-tjänsten på startsidan i Kontaktcenters blåa block, en knapp med "Felanmälan". Du kan även komma åt den snabbt och smidigt, överst i Hylteappen eller genom att skriva: hylte.fixamingata.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i din webbläsare.

FixaMinGata: inte för akuta händelser

Vid akuta händelser är det viktigt att du ringer till oss på kommunens Kontaktcenter på 0345-180 00 eller beredskapen. Utanför ordinarie kontorstid görs felanmälan till beredskapen, men endast vid akuta händelser som rör vatten och avlopp.

Se kontaktuppgifter till beredskapen och mer information här.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: