Hylte kommun logotyp

Deluxesatsning hjälper elever till högre betyg

Sedan ett år tillbaka har elever på Örnaskolan erbjudits ett extra stöd i sin undervisning, en så kallad ”deluxesatsning”. Satsningen ingår i barn och ungdomsförvaltningens projekt i att höja betygen bland eleverna i Hylte och riktar sig till de elever som i dagsläget saknar betyg i ett kärnämne men i övrigt har alla andra betyg.

En bättre start och grund inför gymnasiet. Det, tillsammans med mer stöd, en ökad självkänsla och ett större engagemang för lärande, är det den nya deluxesatsningen kortfattat handlar om. Projektet är en satsning som Hylte kommun nu håller i för andra året i rad tillsammans med de två speciallärarna Caroline Thorsen och Linda Bäckman.

Uppe i barn- och ungdomsförvaltningens lokaler luktar det kaffe, saft och fralla. Strax ska dagens undervisning dra igång tillsammans med de elever som i år medverkar på årets deluxesatsning. Caroline Thorsen, i vanliga fall speciallärare på Kråkbergsskolan sätter sig ner och berättar mer om stunden som hon nu kommit att kalla sin ”guldstund”:

- Det är fantastiskt att få jobba med dessa elever. De är så otroligt motiverade och det är fantastiskt att få se deras självkänsla växa i takt med att de förstår. Vår viktigaste roll i detta sammanhanget är att få eleverna att förstå att det inte handlar om att de inte kan, de behöver bara helt enkelt se och ”känna och klämma” på undervisningen på ett annat sätt. Genom att vi möts där båda får en större förståelse för det vi lär oss så blir också undervisningen roligare. Ingen vill ju känna att de inte kan. Här jobbar vi mycket med att alla kan, och när de väl inser det så växer också deras självkänsla!

Varje undervisningstillfälle börjar alltid med lite påfylld energi i form av samtal och fika. Linda Bäckman, undervisande lärare berättar:

- Eleverna som kommer hit tycker att det skönt med lite miljöombyte. Här är det mysigt, de får träffa andra vuxna och de blir inte låsta av den traditionella skolmiljön. Känner eleven sig trygg och bekväm med en mer familjär miljö blir det även lättare för oss att kunna stötta och hjälpa på bästa vis.

Caroline Thorsen tillägger:

- Vi brukar passa på att prata och ha det trevligt tillsammans innan vi kör igång. Det är ett bra sätt att stämma av hur veckan varit och hur eleverna känt sedan vi sågs sist. Mycket i vår pedagogik handlar om att bygga upp ungdomarnas självförtroende och självkänsla, målet är att de ska lyckas lyfta sig själva och bli stolta att de faktiskt klarat något de tidigare inte trodde var möjligt. Vi vill att de själva ska se att de kan så mycket mer än det de tror.

Hur går en ansökan till deluxesatsningen ut?

Vårdnadshavare eller elever får ett erbjudande hem i sin brevlåda baserat på elevens betyg, detta sker efter sommarbetyget eller julbetyget i mån av plats. Tackar eleven "ja" till undervisningen bjuds elev och vårdnadshavare in till ett informationsmöte och sedan drar undervisningen igång.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: