Hylte kommun logotyp

Nya regler för matavfall och förpackningar: januari 2024

Den 1 januari 2024 tar Hylte kommun över insamlingen av förpackningar vid kommunens återvinningsstationer. Det blir samtidigt obligatoriskt för både verksamheter och hushåll att sortera ut och skilja matavfall och förpackningar. De nya reglerna ger en ökad materialåtervinning av både förpackningsavfallet och det avfall som är förpackat. 

Bioavfall (mat- och trädgårdsavfall)

Begreppet matavfall ersätts av bioavfall som är ett mer omfattande begrepp. Bioavfall inkluderar både livsmedels- eller köksavfall samt trädgårds- eller parkavfall.

Avfallet sorteras in enligt nedan tre grupperingar:

  • trädgårds- eller parkavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter enligt EU-förteckningen,
  • annat trädgårds- eller parkavfall än det som står beskrivit i ovan punkt,
  • livsmedels- eller köksavfall, (ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett ingår, men inte annat flytande bioavfall).

För dig som privatperson

Du som privatperson ska sortera ut bioavfall, dvs matavfall och trädgårdsavfall. Trädgårdsavfallet kan komposteras i trädgården eller lämnas på Borabo återvinningscentral. Matavfallet slängs i bruna papperspåsar och i det bruna kärlet. Har du inte ett brunt kärl kommer du att få ett hemkört till dig per automatik.

För dig som företagare

Du måste anmäla om din verksamhet hanterar kommunalt bioavfall till kommunen@hylte.se så snart som möjligt. Detta för att ett renhållningsabonnemang behövs för verksamheten, samt ett kärl för insamling av bioavfallet.

Bioavfallet sorteras sedan och lämnas till kommunen i bruna papperspåsar och bruna kärl.

Verksamheter som har bioavfall som inte är kommunalt avfall ansvarar själva för att sortera ut avfallet och samla in det separat för att sedan lämna till kommunen eller valfri annan aktör.

Läs mer om bioavfall för verksamheter här.

Förpackningsavfall

Den som har förpackningsavfall ska sortera ut det från annat avfall, det gäller både privatpersoner och verksamheter. Reglerna gäller förpackningar som består av: kartong, papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas, samt från 2024 även träförpackningar och förpackningar av textil, keramik och porslin (vid återvinningscentralerna).

För dig som privatperson

Privatpersoner fortsätter att lämna sitt förpackningsavfall till återvinningsstationerna.

Skilj förpackningen från innehållet: Du måste se till att förpackningarna är tömda från innehållet, som exempelvis kvarvarande matrester, men även annat avfall. Läs mer om förpackningar här.

För dig som företagare

Nu blir det obligatoriskt för dig som företagare att tömma förpackningen från innehållet, som exempelvis kvarvarande matrester, men även annat avfall.

Förpackningarna lämnas till någon av Producentansvarsorganisationens anvisade mottagningsplatser för förpackningar. Det har ännu inte lämnats information om vilka dessa mottagningsplatser är, mer information kommer.

För vissa verksamheter, exempelvis livsmedelsbutiker, kan de nya reglerna innebära förändringar för verksamheten vad gäller främst hanteringen av förpackat matavfall. Läs mer om förpackningar i verksamheter.

Läs mer

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: