Hylte kommun logotyp

Sammanfattning av kommunfullmäktige 14 november – Budget 2024-2027

Bild: Anna Roos, Centerpartier, håller anförande i kommunfullmäktige den 14 november 2023 om budgetförslag.

Igår, den 14 november, beslutade kommunfullmäktige om budget för 2024–2027 och skattesats för 2024. Med anledning av rådande lågkonjunktur, oro i omvärlden och ökande kostnader för bland annat löner, räntor och inköp står Sveriges kommuner och regioner inför ett ansträngt ekonomiskt läge. Under eftermiddagens kommunfullmäktige presenterades tre budgetförslag från respektive Framtid Hylte (S, L, KV, V), För Hyltes bästa (C, M, KD) och Sverigedemokraterna.

Resultat- och ekonomisk plan REP 2024-2027 Hylte kommun

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta Framtid Hyltes budgetförslag med tillhörande bilagor (räkenskaper, investeringar, taxor och nyckeltal KF).

Det finns tre budgetförslag från respektive Framtid Hylte, För Hyltes bästa och Sverigedemokraterna. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att anta Framtid Hyltes budgetförslag. Framtid Hyltes budgetförslag beslutades vara huvudförslag och efter votering beslutades att För Hyltes bästas budgetförslag ska vara motförslag.

Med 19 röster för, 12 röster mot och 9 avstod beslutade kommunfullmäktige att anta Framtid Hyltes budgetförslag med tillhörande bilagor (räkenskaper, investeringar, taxor och nyckeltal KF).

Reservation från ledamöter i För Hyltes bästa och Sverigedemokraterna.

- Vi sätter välfärden först. Vi sätter fokus på skola, förskola och äldreomsorg. Det är där vi har lagt i princip allt vårt krut. Vi skjuter till ungefär 25 miljoner till de här välfärdsnämnderna. Dels för att täcka årets underskott i det här tuffa läget som speciellt omsorgsnämnden står inför, men även ge goda förutsättningar för välfärden inför nästa år 2024. Trots det ekonomiska läget finns det en sak som jag tycker är viktig att poängtera. Vi måste orka driva på utvecklingsarbetet. Gör vi inte det kommer vi inte att bli fler Hyltebor om vi inte lyckas driva fram nya detaljplaner för både bostäder och verksamhetsmark. Vi måste ha näringspolitik för fler växande företag, vi måste kunna stärka de som finns hos oss. Vi måste jobba med hållbarhet så att Hylte kan gå i bräschen för att också bli långsiktigt en hållbar och klimatanpassad kommun, sa kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) i sitt anförande om Framtid Hyltes budgetförslag under eftermiddagens kommunfullmäktige.

Resultat- och ekonomisk plan REP 2024-2027 Hylte kommun - Beslut om skattesats 2024

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för 2024 till 22:45 kronor.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för 2024 till 22:45 kronor.

Redovisning av partistöd 2022 och beslut om partistöd 2024

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att de har tagit del av redovisningen för partistöd för 2022 och att samtliga partier i kommunfullmäktige ska få partistöd 2024.

Enligt riktlinjen för partistöd ska partierna redovisa förra årets användning av partistöd senast 30 juni. Redovisningen måste lämnas in för att partiet ska få bidrag kommande år.

Kommunledningskontoret har sammanställt partiernas redovisningar. Kontoret konstaterar att alla partier har lämnat in redovisningar som uppfyller kraven på redovisning som finns i riktlinjen. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier ska få partistöd 2024.

Revidering av riktlinje partistöd

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att revidera riktlinjen för lokalt partistöd.

Kommunledningskontoret föreslår att vad som ska lämnas in i samband med redovisningen av förra årets bidrag ska revideras. Kommunledningskontoret har gjort en omvärldsanalys där kontoret har tittat på ett 20-tal kommuner. Samtliga kommuner hade inte så omfattande krav som Hylte. Utifrån omvärldsanalysen och erfarenheten från pandemin har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag på vad som ska ingå i redovisningen.

Fyllnadsval

Kultur- och folkhälsonämnden:

  • Ny ordinarie ledamot för Socialdemokraterna blir John Sunding (S)
  • Ny ersättare för Socialdemokraterna blir Maria Johansson Arnström (S).

Valberedningen:

  • Ny ersättare för Moderaterna blir Tobias Tillkvist (M).
Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.