Hylte kommun logotyp

Upprustade Grillplatser längs Hallandsleden

Just nu pågår det en stor insats i Halland med att upprusta vandringsleden Hallandsleden, med hjälp av projektmedel.

Hallandsleden är 45 km lång, har 26 etapper och 3 delleder. Syftet med projektet är att rusta upp Hallandsleden och att även anlägga en vandringsled längs kusten, vilket är en viktig pusselbit i att stärka den halländska besöksnäringen och Hallands attraktivitet.

Målet är att både den nya kustnära delen och den befintliga Hallandsleden, är uppmärkta enligt det nationella ramverket för vandring. Detta ska bidra till ett ökat resande till Halland utanför högsäsong och till fler internationella besökare.

Projektet består av röjning, upprustning och uppmärkning av den befintliga Hallandsleden enligt riktlinjerna för det framtagna nationella ramverket för vandringsleder. Projektet inkluderar också färdigställande (röjning, spångning, uppmärkning enligt nationella ramverket för vandringsleder) av en vandringsled genom hela Halland längs den halländska kusten.

- Vandring är en stadigt växande fritidsaktivitet - året runt - och ett allt viktigare marknadssegment både nationellt och internationellt. Då vi hela tiden strävar efter att förlänga säsongen, är det en klok och viktig satsning”, berättar Lena Hagman Bogren, Turismansvarig för Hylte kommun

Etappen som går genom Hylte kommun är inventerad och de tre grillplatserna är upprustade. Nu är det fokus på att säkerställa nya dragningar, se över markägaravtalen samt upprustning och uppmärkning av leden.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: